Misja uliczna

Każdego tygodnia realizujemy program opieki nad osobami słabszymi, wykluczonymi społecznie, bezdomnymi i uzależnionymi. Ta działalność nie jest tylko przeprowadzeniem programu, ale również naszą pasją. Chcemy troszczyć się o tych, którzy nie potrafią lub nie mogą zatroszczyć się sami o siebie. Każdego tygodnia jesteśmy na ulicach naszego miasta, aby słuchać, wspierać, karmić pyszną, gorącą zupą, przynosić nadzieję i wiarę. Nasz zespół dzieli się prawdą Ewangelii, modli się o potrzebujących i chorych, przynosi życie tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. To prawdziwy kościół w akcji! Misja uliczna odbywa się w każdy czwartek o godzinie 18.30 w pasażu Rubinsteina (przy ul. Piotrkowskiej).

Jeśli chcesz być wolontariuszem, nie musisz mieć doświadczenia, wszystkiego cię nauczymy. Liczy się chęć pomocy innym, otwarte serce i gotowość służenia w trudnych warunkach.