w CO WIERZYMY?

Wierzymy, że Pismo Święte czyli Biblia jest natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym, wiarygodnym, nieomylnym, stanowiącym jedyną normę wiary i życia.

Wierzymy, że jest jeden, wieczny Bóg, który występuje w trzech osobach – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Wierzymy, że zbawienie jest darem Bożym dla złamanego i zgubionego człowieka. Ratunek jest dostępny przez śmierć Jezusa na krzyżu i przez wiarę dla każdego człowieka. Przyjęcie zbawienia polega na pokucie, odwróceniu się od grzechów i uznaniu Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem.

Dzięki zaufaniu Bogu i przyjęciu zbawienia człowiek zostaje zrodzony do nowego życia na ziemi i ma zagwarantowane życie wieczne.

Każdy jest zaproszony do bliskiej, osobistej więzi z Chrystusem i do drogi uczniostwa, aby w miłości i posłuszeństwie naśladować służbę Jezusa Chrystusa.


“”Bogu niech będą dzięki, że w Chrystusie Panu naszym daje nam zwycięstwo!”.”

— 1 Kor. 15:57