ZAPISZ SIĘ

Celem szkoły jest osobisty wzrost i rozwój w biblijnym uczniostwie, oraz odkrywanie  duchowego powołania. Szkoła składa się z 10 sześciogodzinnych spotkań, które odbywają się 1x miesiącu w soboty.

Forma nauczania dopasowana jest do indywidualnych potrzeb oraz sposobów uczenia się – głównie poprzez warsztaty, ćwiczenia, prowadzenie projektów, studium przypadków, służbę w lokalnym kościele oraz wykłady tematyczne. 

Kompetencje przywódcze to w naszym rozumieniu kompilacja 3 elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. Studenci otrzymują wiedzę podczas comiesięcznych spotkań, umiejętności nabywają w trakcie ćwiczeń lub prowadzenia projektów, a postawa studenta kształtowana jest poprzez duszpasterskie rozmowy, mentoring, coaching z prowadzącymi szkołę liderami.

Szkołę tworzą doświadczeni liderzy, trenerzy i managerowie.

Karol Michalak

zapraszamy cię do najlepszej przygody w tym roku!

Będziemy uczyć się według najnowszych trendów w edukacji, pod okiem profesjonalnych trenerów, facylitatorów i doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat są zaangażowani w pracę trenerską, ale także w budowanie lokalnych kościołów i skutecznie działających zespołów.

W roku 2022/2023 zapraszamy Was do MODUŁU, który łączy tematy związane z osobistym rozwojem w biblijnym uczniostwie i praktyczną teologią. Zaczynamy 24.09.2022 spotkaniem otwartym połączonym z prezentacją programu, zasad uczestnictwa i oczekiwań.  Podczas kolejnych zjazdów studenci zdobędą kompetencje i narzędzia przydatne w służbie oraz wiedzę niezbędną do pracy z ludźmi i własnym rozwojem duchowym.

TEMATY:

 • Odwieczny plan Ojca.

/ Tożsamość w Chrystusie / Boże Ojcostwo / Boże Synostwo

/ Czasy ostateczne /

 • Biblia jako objawione przesłanie, Słowo od Boga.

/ Autorytet i wiarygodność Słowa Bożego / Jak czytać  i  studiować Biblię

/Jak interpretować Boże Słowo / Błędy w interpretacjach /

 • Komunikacja interpersonalna – kluczowa umiejętność lidera.

/ Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej / Aktywne słuchanie

/ Praca z feedbackiem /

 • Rozwijanie relacji z Duchem Świętym. *

/ Nauka słuchania głosu Ducha Świętego / Rozwijanie daru proroczego

/ Służba prorocza /

 • Dzieło Jezusa na krzyżu.

/ Zrozumienie krwi Jezusa 

/ Przebaczenie i zmazanie grzechu / Pokonywanie grzechu / Krzyż Jezusa 

/ My w Jezusie, w śmierci i zmartwychwstaniu

/ Zrozumienie usprawiedliwienia i przebaczenia /

 • Kościół Nowego Testamentu. *

/ Na czym polega bycie kościołem i w kościele / Boży plan dla kościoła

/ Siła i słabości kościoła / Pięcioraka służba Nowego Testamentu / 

 • Praca zespołowa – jak tworzyć i prowadzić skuteczne i zdrowe zespoły.

/ Zasady pracy zespołowej / Ja i moje talenty / Zarządzanie różnorodnością

/ Dysfunkcje pracy zespołowej /

 • Głoszenie ewangelii o zbawieniu i zakładanie nowych kościołów.

/ Jak głosić Ewangelię / Kluczowe elementy ewangelii

/ Teologia czy świadectwo? /

/ Jak zakładać nowe kościoły /

 • Zwiedzenia i herezje współczesnego kościoła. *

/ Klasyczna ewangelia / Błędy, w które wierzymy /  Apologetyka 

/ Natura Bożego Królestwa /

* MODUŁY OTWARTE

 

TERMINY ZJAZDÓW 

24/09/2022* | 08/10/2022 | 05/11/2022 | 03/12/2022 | 21/01/2023 | 11/02/2023 | 11/03/2023 | 15/04/2023 | 13/05/2023 | 03/06/2023

/ soboty godz. 10:00 -16:00 / *10:00 – 13:00

zapisz się już dzisiaj!

Cena jednorazowa za cały rok SZKOŁY NIKAO (płatne do końca września 2022)

 • 800 ZŁ. 

Płatność w ratach:

 • 4 x  210zł
 • 9 x 100 zł ( miesięcznie)

Wstęp na moduły otwarte :

 • 100 zł / każdy moduł