ZAPISZ SIĘ

Celem szkoły jest osobisty wzrost i rozwój w biblijnym uczniostwie, oraz odkrywanie  duchowego powołania. Szkoła składa się z 9 sześciogodzinnych spotkań, które odbywają się 1x miesiącu w soboty.

Forma nauczania dopasowana jest do indywidualnych potrzeb oraz sposobów uczenia się – głównie poprzez warsztaty, ćwiczenia, prowadzenie projektów, studium przypadków, służbę w lokalnym kościele oraz wykłady tematyczne. 

Kompetencje przywódcze to w naszym rozumieniu kompilacja 3 elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. Studenci otrzymują wiedzę podczas comiesięcznych spotkań, umiejętności nabywają w trakcie ćwiczeń lub prowadzenia projektów, a postawa studenta kształtowana jest poprzez duszpasterskie rozmowy, mentoring, coaching z prowadzącymi szkołę liderami.

Szkołę tworzą doświadczeni liderzy, trenerzy i managerowie.

Karol Michalak

zapraszamy cię do najlepszej przygody w tym roku!

Będziemy uczyć się według najnowszych trendów w edukacji, pod okiem profesjonalnych trenerów, facylitatorów i doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat są zaangażowani w pracę trenerską, ale także w budowanie lokalnych kościołów i skutecznie działających zespołów.

W semestrze 2023/2024 zapraszamy do kolejnej edycji Szkoły Uczniostwa Nikao. Wspieramy osobisty rozwój ucznia Jezusa, wzmacniamy zależność od Ducha Świętego oraz wyposażamy w narzędzia do skutecznej służby w lokalnym kościele. Stawiamy zarówno na głębokie doświadczenie Bożego działania jak i na praktyczną teologię. Zaczynamy 30.09.2023 spotkaniem  połączonym z prezentacją programu, zasad uczestnictwa i wzajemnych oczekiwań. Podczas kolejnych zjazdów studenci zdobędą kompetencje i narzędzia przydatne w służbie oraz wiedzę niezbędną do pracy z ludźmi i własnym rozwojem duchowym.

TEMATY:

 • Wieczny plan Ojca.

/ Tożsamość w Chrystusie / Chrystus w nas / Boże Ojcostwo / Boże Synostwo / Perspektywa czasów ostatecznych /

 • Biblia jako objawione przesłanie, Słowo od Boga.

/ Autorytet i wiarygodność Słowa Bożego / Jak czytać i studiować Biblię

/Jak interpretować Boże Słowo / Błędy w interpretacjach /

 • Komunikacja interpersonalna – kluczowa umiejętność lidera.

/ Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej / Aktywne słuchanie

/ Praca z feedbackiem / Style komunikacji /

 • Rozwijanie relacji z Duchem Świętym. 

/ Duch Święty jako nauczyciel / Słuchanie głosu Ducha Świętego / Rozwijanie daru proroczego / Służba prorocza w kościele /

 • Dzieło Jezusa na krzyżu.

/ Zrozumienie krwi Jezusa / Przebaczenie grzechu / Pokonywanie grzechu / Krzyż Jezusa i dzieło krzyża / Zrozumienie doktryn Biblijnych -usprawiedliwienie, zbawienie, uświęcenie, adopcja /

 • Kościół Nowego Testamentu. 

/ Bycie kościołem i bycie w kościele / Boży plan dla kościoła / Siła i słabości kościoła / Pięcioraka służba Nowego Testamentu / Etyka służby / 

 • Praca zespołowa – tworzenie i prowadzenie skutecznych i zdrowych zespołów.

/ Zasady pracy zespołowej / Nasze talenty w zespole / Zarządzanie różnorodnością / Dysfunkcje pracy zespołowej / Dojrzewanie zespołu /

 • Głoszenie ewangelii o zbawieniu i zakładanie nowych kościołów.

/ Kluczowe elementy Ewangelii / Składanie świadectwa / Projekt – Nowe kościoły / Klasyczna ewangelia / Apologetyka /

 • Styl życia i dyscyplina duchowa ucznia Jezusa.

/ Poziomy uczniostwa / Styl życia w poświęceniu dla Boga / Modlitwa / Post / Uwielbienie / Oddanie nauczaniu i misji Jezusa /

 

TERMINY ZJAZDÓW 

30/09/2023 | 04/11/2023 | 02/12/2023 | 13/01/2024 | 10/02/2024 | 02/03/2024 | 06/04/2024 | 11/05/2024 | 08/06/2024 | 

/ soboty godz. 10:00 -16:00 / 

zapisz się już dzisiaj!

Cena jednorazowa za cały rok SZKOŁY NIKAO 

 • 900 zł (płatne do końca października 2023) 

Płatność w ratach:

 • 2 x  480 zł ( płatne do końca października / lutego)
 • 9 x 110 zł ( płatne miesięcznie: od października do czerwca)
 • 80 zł ( moduł otwarty )

Opłata za szkołę obejmuje koszt materiałów, jedzenia i zapraszanych gości.