Domówki to spotkania w małych grupach, które pomagają wzrastać w poznaniu Boga, posłuszeństwie Jego Słowu i są doskonałą okazją do budowania głębokich relacji z innymi wierzącymi. Mocno wierzymy, że właśnie do tego jesteśmy powołani: byśmy po pierwsze sami stawali się uczniami Jezusa i po drugie byli tymi, którzy czynią uczniów! Dlatego zapraszamy każdego, kto jest częścią naszej rodziny by znalazł swoją małą grupę, w której może się rozwijać i dojrzewać.

 

“...Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię ojca, syna i ducha świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku.”

Mateusza 28:18-20