ZAPISZ SIĘ

Celem szkoły jest rozwijanie osobistego przywództwa i odkrywanie duchowego powołania. Szkoła składa się z 12 ośmiogodzinnych spotkań, organizowanych 1x miesiącu w soboty.

Forma nauczania dopasowana jest do indywidualnych potrzeb oraz sposobów uczenia się – głównie poprzez warsztaty, ćwiczenia, prowadzenie projektów, studium przypadków, służbę w lokalnym kościele oraz wykłady tematyczne. 

Kompetencje przywódcze to w naszym rozumieniu kompilacja 3 elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. Studenci otrzymują wiedzę podczas comiesięcznych spotkań, umiejętności nabywają w trakcie ćwiczenia lub prowadzenia projektów, a postawa studenta kształtowana jest poprzez rozmowy duszpasterskie, mentoring, coaching z prowadzącymi szkołę liderami.

Szkołę tworzą doświadczeni liderzy, trenerzy i managerowie.

Karol Michalak

zapraszamy cię do najlepszej przygody w tym roku!

Będziemy uczyć się według najnowszych trendów w edukacji, pod okiem profesjonalnych trenerów, facylitatorów i doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat są zaangażowani w pracę trenerską, ale także w budowanie lokalnych kościołów i skutecznie działających zespołów.

W roku 2021/2022 zapraszamy Was do MODUŁU, który łączy tematy związane z przywództwem i praktyczną teologią. Podczas 12 ośmiogodzinnych spotkań studenci zdobędą podstawowe kompetencje i narzędzia przydatne w służbie i pracy lidera, a także wiedzę niezbędną do pracy z ludźmi i własnym rozwojem duchowym.

TEMATY:

 • Odwieczny plan Ojca.

/ Tożsamość w Chrystusie / Boże Ojcostwo / Boże Synostwo

/ Powołanie do wieczności /

 • Biblia jako objawione przesłanie, Słowo od Boga.

/ Autorytet i wiarygodność Słowa Bożego / Jak czytać  i  studiować Biblię

/Jak interpretować Boże Słowo / Błędy w interpretacjach /

 • Komunikacja interpersonalna – kluczowa umiejętność lidera.

/ Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej / Aktywne słuchanie

/ Praca z feedbackiem /

 • Dzieło Jezusa na krzyżu cz. 1.

/ Zrozumienie krwi Jezusa / Dzieło krwi Jezusa w naszym życiu 

/ Przebaczenie i zmazanie grzechu / Pokonywanie grzechu /

 • Dzieło Jezusa na krzyżu cz. 2.

/ Krzyż Jezusa  / My w Jezusie, w śmierci i zmartwychwstaniu

/ Zrozumienie usprawiedliwienia i przebaczenia /

 • Praca zespołowa – jak tworzyć i prowadzić skuteczne i zdrowe zespoły.

/ Zasady pracy zespołowej / Ja i moje talenty / Zarządzanie różnorodnością

/ Dysfunkcje pracy zespołowej

 • Kościół Nowego Testamentu. *

/ Na czym polega bycie kościołem i w kościele / Boży plan dla kościoła

/ Siła i słabości kościoła /

 • Pięcioraka służba Nowego Testamentu.

/ Dary i ich wpływ na jedność i dojrzałość kościoła

/ Pięć obszarów rozwoju lidera /

 • Rozwijanie relacji z Duchem Świętym. *

/ Nauka słuchania głosu Ducha Świętego / Rozwijanie daru proroczego

/ Służba prorocza /

 • Natura Królestwa Bożego.

/ Królestwo Boże a królestwo ciemności / Podstawy walki duchowej

/ Dyscypliny życia duchowego /

 • Zwiedzenia i herezje współczesnego kościoła. *

/ Klasyczna ewangelia / Błędy, w które wierzymy /  Apologetyka  /

 • Głoszenie ewangelii o zbawieniu

/ Jak głosić Ewangelię / Kluczowe elementy ewangelii

/ Teologia czy świadectwo? /

* MODUŁY OTWARTE

 

TERMINY ZJAZDÓW 

02/10/2021 |  23/10/2021 |  13/11/2021 | 04/12/2021 |  08/01/2022 |  29/01/2022 | 19/02/2022 |  12/03/2022 |  02/04/2022 |  23/04/2022 |  14/05/2022 | 04/06/2022

/ soboty godz. 10:00 -16:00

zapisz się już dzisiaj!

Cena jednorazowa za cały rok SDLN (płatne do końca września 2021)

 • 750 ZŁ. 

Płatność w ratach:

 • 4 x  210zł
 • 9 x 100 zł ( miesięcznie)

Wstęp na moduły otwarte :

 • 60 zł / każdy moduł