Celem szkoły jest rozwijanie osobistego przywództwa i odkrywanie duchowego powołania. Chcemy, aby student naszej szkoły zdobył kluczowe kompetencje w obszarach aktywności i darów właściwych dla pięciu służb Nowego Przymierza ( służba apostolska, służba prorocza, służba pasterska, służba nauczycielska, służba ewangelisty). Ef 4. 11-16

Forma nauczania dopasowana jest do indywidualnych potrzeb oraz sposobów uczenia się – głównie poprzez warsztaty, ćwiczenia, prowadzenie projektów, studium przypadków, służbę w lokalnym kościele oraz wykłady tematyczne. 

Kompetencje przywódcze to w naszym rozumieniu kompilacja 3 elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. Studenci otrzymują wiedzę podczas comiesięcznych spotkań, umiejętności nabywają w trakcie ćwiczenia lub prowadzenia projektów, a postawa studenta kształtowana jest poprzez rozmowy duszpasterskie, mentoring, coaching z prowadzącymi szkołę liderami.

Szkołę tworzą doświadczeni liderzy, trenerzy i managerowie.

Karol Michalak

zapraszamy cię do najlepszej przygody w tym roku!

Będziemy uczyć się według najnowszych trendów w edukacji, pod okiem profesjonalnych trenerów, facylitatorów i doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat są zaangażowani w pracę trenerską, ale także w budowanie lokalnych kościołów i skutecznie działających zespołów.

TERMINY ZJAZDÓW

12/10/2019  |  02/11/2019 |  14/12/2019 |  11/01/2020 |  08/02/2020 |  14/03/2020 |  18/04/2020 |  09/05/2020 |  06/06/2020

tematy

SŁUŻBA APOSTOLSKA

umiejętności budowniczego, zarządzanie wspólnotą, przewodzenie, budowanie różnorodnych zespołów, szeroka perspektywa, stabilność, dyscyplina w kościele lokalnym, ojcostwo

SŁUŻBA PROROKA

umiejętności prorocze, słuchanie głosu Ducha Świętego, przekazywanie Słowa, budowanie ludzi, inspirowanie do relacjiz Bogiem, miłość do Słowa Bożego, wpływ i wprowadzanie zmiany

SŁUŻBA PASTERZA

umiejętności rozwijania ludzi, opieka duszpasterska, karmienie duchowe, prowadzenie, budowanie relacji w zespole

SŁUŻBA NAUCZYCIELA

umiejętności trenerskie, studiowanie Słowa, mądrość, umiejętność nauczania, komunikacja, uwalnianie życia ze Słowa Bożego

SŁUŻBA EWANGELISTY

komunikowanie Ewangelii w nowoczesny sposób, umiejętności misyjne, działania poza murami Kościoła, uzdrowienie i uwolnienie, poruszanie się w mocy Ducha Świętego, współpraca

 

zapisz się!

Bierzące informacje o teraźniejszych oraz kolejnych edycjach na naszym fb!