…dla wszystkich którzy chcą mieć wpływ na innych, chcą poznać siebie, odkryć swoje najlepsze „JA” i robić to, co naprawdę ma znaczenie, a przy tym budować wspaniałe zespoły, gdzie różnorodność to największa siła.

Celem szkoły jest rozwijanie osobistego przywództwa i odkrywanie duchowego powołania. Chcemy, aby student naszej szkoły zdobył kluczowe kompetencje w obszarach aktywności i darów właściwych dla pięciu służb Nowego Przymierza ( służba apostolska, służba prorocza, służba pasterska, służba nauczycielska, służba ewangelisty).

Ef 4. 11-16

Forma nauczania dopasowana jest do indywidualnych potrzeb oraz sposobów uczenia się – głównie poprzez warsztaty, ćwiczenia, prowadzenie projektów, studium przypadków, służbę w lokalnym kościele oraz wykłady tematyczne. 

Kompetencje przywódcze to w naszym rozumieniu kompilacja 3 elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. Studenci otrzymują wiedzę podczas comiesięcznych spotkań, umiejętności nabywają w trakcie ćwiczenia lub prowadzenia projektów, a postawa studenta kształtowana jest poprzez rozmowy duszpasterskie, mentoring, coaching z prowadzącymi szkołę liderami.

Szkołę tworzą doświadczeni pastorzy, liderzy, trenerzy i managerowie.

Terminy zjazdów:

12/10/2019 G. 10-16

02/11/2019 G. 10-16

14/12/2019 G. 10-16

11/01/2020 G. 10-16

08/02/2020 G. 10-16

14/03/2020 G. 10-16

18/04/2020 G. 10-16

09/05/2020 G. 10-16

06/06/2020 G. 10-16

Zapraszamy Cię do najlepszej przygody w tym roku!

Będziemy uczyć się według najnowszych trendów w edukacji, pod okiem profesjonalnych trenerów, facylitatorów i doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat są zaangażowani w pracę trenerską, ale także w budowanie lokalnych kościołów i skutecznie działających zespołów.

Karol Michalak, Pastor CCZ, trener

Tematy:

SŁUŻBA APOSTOLSKA

umiejętności budowniczego, zarządzanie wspólnotą, przewodzenie, budowanie różnorodnych zespołów, szeroka perspektywa, stabilność, dyscyplina w kościele lokalnym, ojcostwo

SŁUŻBA PROROKA

umiejętności prorocze, słuchanie głosu Ducha Świętego, przekazywanie Słowa, budowanie ludzi, inspirowanie do relacjiz Bogiem, miłość do Słowa Bożego, wpływ i wprowadzanie zmiany

SŁUŻBA PASTERZA

umiejętności rozwijania ludzi, opieka duszpasterska, karmienie duchowe, prowadzenie, budowanie relacji w zespole

SŁUŻBA NAUCZYCIELA

umiejętności trenerskie, studiowanie Słowa, mądrość, umiejętność nauczania, komunikacja, uwalnianie życia ze Słowa Bożego

SŁUŻBA EWANGELISTY

komunikowanie Ewangelii w nowoczesny sposób, umiejętności misyjne, działania poza murami Kościoła, uzdrowienie i uwolnienie, poruszanie się w mocy Ducha Świętego, współpraca

Zapisz się!

Dokonaj płatności poniżej. Opłacenie szkoły jest równoznaczne z rejestracją uczestnika.

Bilety

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking „Get Tickets” will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
CENA REGULARNA
Cena za cały rok szkolny 2019/20
600,00
RATY
3 x 200 PLN. Więcej info poniżej.
200,00

Możliwa jest opłata w trzech ratach (200 PLN x 3):

  • 200 PLN do końca września*
  • 200 PLN do końca stycznia
  • 200 PLN do końca maja

*Opłacenie pierwszej raty równoznaczne jest z rejestracją uczestnika.

Adres:

Bądź w kontakcie:

www.facebook.com/sdl.nikao