Celem szkoły jest rozwijanie osobistego przywództwa i odkrywanie duchowego powołania. Szkoła składa się z 2 modułów. Każdy z nich obejmuje 1 rok i można je realizować niezależnie od siebie.

Forma nauczania dopasowana jest do indywidualnych potrzeb oraz sposobów uczenia się – głównie poprzez warsztaty, ćwiczenia, prowadzenie projektów, studium przypadków, służbę w lokalnym kościele oraz wykłady tematyczne. 

Kompetencje przywódcze to w naszym rozumieniu kompilacja 3 elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. Studenci otrzymują wiedzę podczas comiesięcznych spotkań, umiejętności nabywają w trakcie ćwiczenia lub prowadzenia projektów, a postawa studenta kształtowana jest poprzez rozmowy duszpasterskie, mentoring, coaching z prowadzącymi szkołę liderami.

Szkołę tworzą doświadczeni liderzy, trenerzy i managerowie.

Karol Michalak

zapraszamy cię do najlepszej przygody w tym roku!

Będziemy uczyć się według najnowszych trendów w edukacji, pod okiem profesjonalnych trenerów, facylitatorów i doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat są zaangażowani w pracę trenerską, ale także w budowanie lokalnych kościołów i skutecznie działających zespołów.

W roku 2020/2021 będziemy realizować MODUŁ 2

 

Student podczas MODUŁU 2 zdobywa kluczowe kompetencje w obszarach dotyczących teologii w praktyce. Moduł 2 obejmuje 9 spotkań, podzielonych na 3 bloki tematyczne

 

TEMATY:

Blok 1 Ja w planie zbawienia

 

Biblia podstawą naszej teologii

Tożsamość w Chrystusie

Moc krzyża Chrystusa / Przebaczenie / Krew Jezusa

Plan zbawienia / Natura Boga / Usynowienie

Grzech / Panowanie nad grzechem / Stara i nowa natura

Ewangelia / Dobra Nowina o ratunku w Chrystusie

 

Blok 2 Królestwo Boże

 

Rozumienie duchowej rzeczywistości / Charakter i natura Królestwa Bożego

Duch Święty / Dary duchowe / Chodzenie w Duchu / Relacja z Duchem

Świętym / Owoce Ducha Świętego

Narzędzia duchowe / Wiara / Modlitwa / Słowo Boże / Post / Uwielbienie

Uzdrowienie / Uwolnienie

 

Blok 3 Biblijne podejście do Kościoła

 

Zrozumienie kościoła jako ciała Chrystusa, oblubienicy / Zadania, rola, misja kościoła lokalnego

Historia kościoła / Odstępstwa, herezje, zwiedzenia / Izrael w planie zbawienia

Kościół czasów ostatecznych na podstawie Apokalipsy Św. Jana

Nowa rzeczywistość a my w niej

 

 

TERMINY ZJAZDÓW dla MODUŁU 2

 

10/10/2020 |  14/11/2020|  12/12/2020 |  16/01/2021 |  20/02/2021|  13/03/2021|  17/04/2021 |  15/05/2021 |  05/06/2021

/ soboty godz. 10:00 -16:00

Student podczas 1 modułu naszej szkoły zdobywa kluczowe kompetencje w obszarach aktywności i darów właściwych dla pięciu służb Nowego Przymierza (służba apostolska, służba prorocza, służba pasterska, służba nauczycielska, służba ewangelisty). Ef 4. 11-16

 

TEMATY

 

SŁUŻBA APOSTOLSKA

umiejętności budowniczego, zarządzanie wspólnotą, przewodzenie, budowanie różnorodnych zespołów, szeroka perspektywa, stabilność, dyscyplina w kościele lokalnym, ojcostwo

SŁUŻBA PROROKA

umiejętności prorocze, słuchanie głosu Ducha Świętego, przekazywanie Słowa, budowanie ludzi, inspirowanie do relacji z Bogiem, miłość do Słowa Bożego, wpływ i wprowadzanie zmiany

SŁUŻBA PASTERZA

umiejętności rozwijania ludzi, opieka duszpasterska, karmienie duchowe, prowadzenie, budowanie relacji w zespole

SŁUŻBA NAUCZYCIELA

umiejętności trenerskie, studiowanie Słowa, mądrość, umiejętność nauczania, komunikacja, uwalnianie życia ze Słowa Bożego

SŁUŻBA EWANGELISTY

komunikowanie Ewangelii w nowoczesny sposób, umiejętności misyjne, działania poza murami Kościoła, uzdrowienie i uwolnienie, poruszanie się w mocy Ducha Świętego, współpraca

 

 

Na MODUŁ 1 zapraszamy w roku 2021/2022

zapisz się już dzisiaj!

Cena za rok SDLN: 600 ZŁ. 

Można dokonać wpłaty w całości lub w 3 ratach (200 zł x 3).

Szkoła dla liderów NIKAO 2020/21