misja uliczna

Każdego tygodnia realizujemy program opieki nad osobami słabszymi, wykluczonymi społecznie, bezdomnymi i uzależnionymi. Ta działalność nie jest tylko przeprowadzeniem programu, ale również naszą pasją. Chcemy troszczyć się o tych, którzy nie potrafią lub nie mogą zatroszczyć się sami o siebie. Każdego tygodnia jesteśmy na ulicach naszego miasta, aby słuchać, wspierać, karmić pyszną, gorącą zupą, przynosić nadzieję i wiarę. Nasz zespół dzieli się prawdą Ewangelii, modli się o potrzebujących i chorych, przynosi życie tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. To prawdziwy kościół w akcji!

Dołącz do nas i bądź naszym wolontariuszem, zapraszamy.


Środa, godz.18:30, pasaż Rubinsteina

(przy ul. Piotrkowskiej)


Kontakt: misjauliczna@cczwyciestwo.org