Karol i Aga Michalak

Karol i Agnieszka Michalak założyli kościół w 1995 roku. Prowadzą i opiekują się wspólnotą z miłością, odwagą i często w nowoczesny, kreatywny sposób. Ich pasją jest budowanie kościoła lokalnego, który jest skoncentrowany na Bogu i Jego Słowie. Tworzą miejsce atrakcyjne i nowoczesne, gdzie ludzie mogą doświadczyć nie tylko głębokich przeżyć duchowych, ale także relaksu, zabawy oraz rodzinnej, przyjacielskiej atmosfery.